Thursday, June 6, 2013

2nd b'day kakak kasih - kek bentuk number

2nd order n 2nd year utk B'day adik Kasih.. Alhamdulillah.. ha.. yg ni 1st yr adik kasih punya b'day kek... Thanks pada mama/papa kasih.. - Izaoneshopcorner - Iza Ahmad -

No comments:

Post a Comment